Orucu bozan durumlar: Kusmak orucu bozar mı? (Diyanet fetvası)

Ramazan ayında akıllara takılan konulardan biri de orucu bozan durumlardır. Günlük hayattan yaşanan bazı hallerin orucu bozup bozmadığı merak ediliyor. Örneğin kusmak orucu bozar mı sorusu Ramazanda cevabı en çok aratılan konulardan biri. Peki Diyanet'in bu konudaki açıklaması nedir?

KUSMAK ORUCU BOZAR MI?

Niyetli iken kusmak ile ilgili Diyanet işleri başkanlığının verdiği fetva ve açıklama şu şekildedir:

"Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise oruç bozulur.

Hz. Peygamber (s.a.s.), “Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin.” (Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25) buyurmuştur.

Bununla birlikte, kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Böyle bir kimseye keffâret değil, gününe gün kaza gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 332; el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 226)."

ORUCU BOZAN HALLER

Diyanet işleri başkanlığına orucu bozan hallerle ilgili her yıl Ramazan ayında çok sayıda soru gelmektedir. Bu haberde işlediğini kusmak orucu bozar mı dışında, diş fırçalamak, adet olmak, cünup olmak vb. pek çok durumla ilgili soru soruluyor. Diyanet'in her bir soru özelinde cevaplarının olmasının yanında orucu bozan durumlarla ilgili kapsayıcı bir açıklaması da vardır ki şu şekildedir:

"Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir."