Kredi Borcu Olanlar Dikkat! Yeni Dönem Başlıyor

Ekonomiye katma değerinde yaratan ve borç ödeme kabiliyeti olan ancak parasal zorluk yaşayan şirketlere nefes aldıracak yeni bir düzenleme geliyor. Birden fazla bankaya borcu olan şirketlerin kredi yapılandırmalarını bankaların vicdanına bırakmamak için ekonomi yönetimi kanun taslağı hazırladı.

"Finansal Sektöre Olan Borçların Her Tarafta Yapılandırılması Hakkındaki Kanun Taslağı" yasalaşırsa, kredi yapılandırmaları daha etkinleşecek. Bir borçluyla yapılan sözleşmenin alacaklı kuruluşların alacaklarının üçte ikisini yaratıcı çoğunluğu kadar imzalanması halinde, alacaklı kuruluşların tamamı tarafından kredinin yapılandırılması zorunlu olacak. Yapılandırmalar toplam riski 50 milyon TL ve üzerindeki borçlulara uygulanacak.

KİMLER YARARLANACAK?

Sabah'tan Istek Güngör'ün yazısına göre, yapılandırma kapsamına, borcunu akla yatkın sürede geri ödeyebilecek şirketler alınacak. Borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanamayacağına kanaat getirilen şirketlere yapılandırma yapılamayacak.

Eğer, bir şirketin birdenbire artı finansal kuruluşa borcu varsa, alacaklı kuruluşların kendi aralarında oluşturduğu 'Alacaklı Kuruluşlar Konsorsiyumu' devreye girecek. Bu konsorsiyum kararıyla, tatmin edici data ve deneyime sahip uzman kuruluşlara borçlunun finansal durumunun tespiti yaptırılacak.

Yapılandırmalarda; kredilerin vadesini uzatmak, bakım yapmak, ilave kredi saptamak, sermaye, faiz, temerrüt faizi, geç kalma cezaları ve kar paylarını indirmek veya bunlardan sözünden dönmek, anapara, faiz veya kar payı alacaklarını; kısmen veya adamakıllı iştirake döndürmek, ayni, nakdi veya tahsil şartına alt bir değerinde karşılığı tayin veya temlik etmek, borçlu ya da üçüncü kişilere ait ayni değerler karşılığında kısmen ya da en ince ayrıntısına kadar tasfiye edip, satmak gibi zorunlu görülen tedbirler alınacak.

YAPILANDIRMA ZİMMET SAYILMAYACAK

Taslakla, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun zimmet maddesinde de değişiklik yapılacak. Bankaların alacağının bir kısmından vazgeçmesi suretiyle kayıttan düşmesi (aktiften silmesi) ve sanki işlemler yoluyla kredilerin bitmiş yapılandırılması zimmet sayılmayacak.

Taslakta, "Bankacılık mevzuatı ile bankacılık usul ve prensiplerine yerinde kredi kullandırılması, bu kredileri temdit etme veya ilave kredi kullandırma, taksitlendirme, teminata bağlama, anapara ve sair alacaklardan vazgeçilerek kayıttan düşme yahut benzer işlemlerle kredilerin baştan yapılandırılması zimmet suçunu oluşturmaz" deniliyor.

ÇERÇEVE ANLAŞMAYA UYULMADI!

Geçen yıl Eylül ayında Türkiye Bankalar Birliği, Parasal Tekrar Yapılandırma Çerçeve Anlaşması hazırladı. Uygulamadan en düşük 100 milyon lira borcu olan ve borcunu geri ödeme yeteneği olan şirketlerin faydalanabileceği belirtildi. Amaç, kazanç-gider dengesi geçici olarak bozulduğu için borçlarını vadesinde ödemekte zorlanan işletmelere yardım olmaktı.

Bu sayede, borçlarının her tarafta yapılandırılması veya yeni bir itfa planına bağlanması sonucunda borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanacağı tespit edilen işletmelerin ekonomik faaliyetlerinin sürdürülerek nakit akımlarının düzenlenmesine asistan olunacaktı. Çoğu banka bu anlaşmaya imza attı. Ancak iş uygulama aşamasına geldiğinde özellikle yabancı ortaklı bankalar kredi yapılandırmalarında güçlük çıkardı. Bunun üstüne, borç yapılandırması için kanun taslağı hazırlandı.

VERGİ MUAFİYETİ

Tekrar yapılandırmalara vergi istisnası getirilecek. Buna göre, baştan yapılandırma sözleşmesi kapsamındaki işlemlerde, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu, 492 sayılı Harçlar Kanunu ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu, 1318 sayılı Finansman Kanunu ile kaynak kullanımı destekleme fonuna yapılacak aidat ve kesintilere istisna getirilecek.