Diş hekimlerinden ağız içindeki hastalıklar hakkında uyarı

Ağız içi hastalıkların tüm vücudu etkilediğini söyleyen Dr. Umut Şimşek, son yıllarda ağız ve diş sağlığı üzerine yapılan çalışmalarda bazı hastalıkların ağız içi muayene sonucunda teşhis edilebileceği konusu daha da önem kazandığını ifade etti.

Hastaların tükürük örneklerinden alınan sonuçlarda solunum yolu enfeksiyonlarına etken olan bakteri ve virüsler, bazı ağız kanserleri teşhis edilebildiğine dair yakın zamanda yapılan çalışmalar mevcuttur.

Dil yüzeyinde, diş eti ve yanak mukozasında sağlıklı dokularda görülmeyen bazı yüzey görüntüleri diş hekimlerine bazı deri hastalıkları, diyabet yani şeker hastalığı, ağız kanserleri, kansızlık ve anemi gibi hastalıklarının teşhis edilmesi hususunda yönlendirici bilgiler sağlamaktadır.

Ağız kanserlerinde diş hekiminin önemi
"Diş hekimliği sadece diş tedavisi olarak kesinlikle düşünülmemelidir." diyen Dr. Umut Şimşek, “Diş hekimlerinin hastaları en geç 6 aylık periyotlarla diş hekimlerini ziyaret etmelerini istenmesindeki bir amaç da vücutta herhangi bir nedenle devam eden ya da yeni başlamış olan sistemik bir hastalığın ortaya çıkarılmasındaki rolünün altının çizilmesidir. Çünkü eğer sistemik bir hastalık ağız içi ya da radyolojik muayene sonucu tespit edilirse diş hekimi tarafından hasta, tıp alanındaki ilgili branşlara yönlendirilecek, bu sayede de hastanın yaşam standartlarına ve sağlığına pozitif anlamda katkı sağlanmış olacaktır. Özellikle bazı ağız kanserlerinde erken teşhis büyük önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

Tedavi süreci gerileyebilir
Dr. Şimşek, bunların yanı sıra mevcut bir sistemik hastalık varlığı bazı diş tedavilerinde de durumu güçleştirebilmekte ve adeta tedavi sürecini negatif olarak etkileyebilmekte olduğunu belirten Dr. Şimşek, ”Sistemik yani hastanın tüm vücudunu etkileyen hastalıkların teşhis ve tedavisi sayesinde, diş hekimlerinin uyguladığı ya da planladığı tedaviler de olumlu anlamda etkilenecek ve daha bilinçli bir diş tedavi protokolü uygulanmış olacaktır” dedi.