Akşam namazı vakti saat kaçta? Akşam namazı nasıl kılınır? (Diyanet takvimine göre il il akşam namazı vakitleri)

Akşam namazı, farz olarak kılınan namazların dördüncüsü olup ikindi namazı ile yatsı namazı arasında kılınır. Akşam namazı vakti, aynı zamanda oruç açma vakti ve iftar vakti olması nedeniyle önemlidir. Ramazan ayında akşam ezanı okunması heyecanla beklenir. Oruç tutanların, özellikle Ramazan ayında akşam ezanı vakti daha çok merak edilir, akşam namazı vakti saat kaçta şeklinde aramalar yapılır. Peki akşam namazı vakti saat kaçta? Akşam namazı nasıl kılınır? Akşam namazı kaç rekattır? Akşam namazı ne zamana kadar kılınır? Akşam namazına dair detaylar ile birlikte diyanetin takvimine göre il il akşam namazı vakitleri haberimizde.

AKŞAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Akşam namazı vakti, tam olarak günün bitişine doğrudur. Akşam namazı da ikindi vaktinin çıkması ile birlikte kılınan bir namazdır. Güneş batarken değil de battıktan sonra kılınması gerekir. Şafağın kaybolduğu vakit olarak açıklanan akşam namazı vakti İmam-ı Azam Ebu Hanife’ye göre gökyüzündeki kırmızılığın gitmesi ve ufukta beyaz bir çizginin oluşması anlamına gelir. Aşağıdaki linke tıklayarak yaşadığınız yere göre akşam namazı vaktini, diyanetin sayfasından rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Diyanete göre il il akşam namazı vakitleri için tıklayınız

AKŞAM NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Namaz vakitleri belirlenirken Peygamberimiz zamanından bu yana 3 vaktin dışında kalan zamanlar tercih edilmiştir. Güneş doğarken, güneş tam tepedeyken ve güneş batarken namaz kılınmaz. Akşam namazı da ikindi vaktinin çıkması ile birlikte kılınan bir namazdır. Güneş batarken değil de battıktan sonra kılınması gerekir. Miraç hadisesinde diğer beş vakit namazla birlikte farz kılınan akşam namazı 3 rekâtı farz, 2 rekâtı sünnet olmak üzere 5 rekât olarak kılınmaktadır.

AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Akşam namazının farzı 3 rekâttır. Sünneti ise 2 rekâttır.

İlk olarak 3 rekat farzı kılınır.

1.Rekat
Namaza başlamadan önce abdest alınır ve kıbleye dönülür. ‘’Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının farzını kılmaya.’’ şeklinde niyet edilir.
‘’Allahu Ekber’’ diyerek eller erkeklerde kulak hizasına kadınlarda ise göğüs hizasına kaldırılır.
Eller erkeklerde göbeğin üzerine kadınlarda ise göğüs üzerine sağ el üstte olmak üzere bağlanır ve Sübhaneke duası okunur.
Sübhaneke duasından sonra ‘’Euzübesmele’’ çekilir ve Fatiha Suresi okunmaya başlanır.
Fatiha Suresinden sonra ise Kur’an-ı Kerim’den en az 3 ayet olmak üzere zammı süre okunur. Peygamberimizden gelen rivayetlerde, En’am, Tur, A’raf gibi surelerden okuduğu bilinmektedir. Ancak isteyen istediği sureyi de okuyabilir.
‘’Allahu Ekber’’ diyerek rukü’a gidilir. Rüku’da ‘’Subhane Rabbiyel Azim’’ zikri en az 3 kere söylenir.
Ayağa kalkarken ‘’Semi’ Allahu Limen Hamideh, Rabbena Lekel Hamd’’ denilerek kalkılır.
Tekrar ‘’Allahu Ekber’’ diyerek secdeye gidilir. Secdede en az 3 kere ‘’Subhane Rabbiyel A’la’’ denilir. ‘’Allahu Ekber’’ diyerek oturulur. Bir kere ‘Allahu Ekber’’ diyecek kadar beklenir ve tekrar ‘’Allahu Ekber’’ diyerek secdeye gidilir. Secdede en az 3 kere ‘’Subhane Rabbiyel A’la’’ denilir.

2.Rekat
Birinci rekatın secdesinden Allahu Ekber diyerek kalkılır.
Besmele çekerek Fatiha Suresi okunur.
Kur’an-ı Kerim’den en az 3 ayet olmak üzere zammı sure okunur.
Allahu Ekber diyerek rüku’a gidilir. Rüku’da ‘’Subhane Rabbiyel Azim’’ zikri en az 3 kere söylenir.
Ayağa kalkarken ‘’Semi’ Allahu Limen Hamideh, Rabbena Lekel Hamd’’ denilerek kalkılır.
Tekrar ‘’Allahu Ekber’’ diyerek secdeye gidilir. Secdede en az 3 kere ‘’Subhane Rabbiyel A’la’’ denilir. ‘’Allahu Ekber’’ diyerek oturulur. Bir kere ‘Allahu Ekber’’ diyecek kadar beklenir ve tekrar ‘’Allahu Ekber’’ diyerek secdeye gidilir. Secdede en az 3 kere ‘’Subhane Rabbiyel A’la’’ denilir.
Oturuşa geçilerek 2. rekâtın sonunda ‘’Ettehıyyatü Duası’’ okunur.

3.Rekat

rekatın oturuşundan kalkılarak kıyam hali alınır. Besmele çekilerek Fatiha Suresi okunur.
Kur’an-ı Kerim’den en az 3 ayet olmak üzere zammı sure okunur.
Allahu Ekber diyerek rüku’a gidilir. Rüku’da ‘’Subhane Rabbiyel Azim’’ zikri en az 3 kere söylenir.
Ayağa kalkarken ‘’Semi’ Allahu Limen Hamideh, Rabbena Lekel Hamd’’ denilerek kalkılır.
Tekrar ‘’Allahu Ekber’’ diyerek secdeye gidilir. Secdede en az 3 kere ‘’Subhane Rabbiyel A’la’’ denilir. ‘’Allahu Ekber’’ diyerek oturulur. Bir kere ‘Allahu Ekber’’ diyecek kadar beklenir ve tekrar ‘’Allahu Ekber’’ diyerek secdeye gidilir. Secdede en az 3 kere ‘’Subhane Rabbiyel A’la’’ denilir.
‘’Kade-i Ahire’’ denilen son oturuşa geçilir ve sırasıyla Ettehıyyatü duası, Allahümme Salli, Allahümme Barik ve Rabbena Atina, Rabbena Firli duaları okunur. Dualar bittiğinde başı önce sağa doğru çevirip ‘’ Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah’’ denir. Aynı hareket sola doğru da yapılır. Namazın farzı tamamlanmış olur. Akşam namazının sünneti ise sabah namazının sünneti gibidir.

AKŞAM NAMAZI NE ZAMANA KADAR KILINABİLİR?

Akşam namazının vakti; güneşin batması ile başlayıp, Ebû Hanîfe’ye göre güneşin batışından sonra ufukta kalan aydınlık kayboluncaya kadar devam eder. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Akşam namazı vaktinin başlangıcı güneşin batışı, sonu da ufkun kayboluşudur” (Tirmizî, Salât, 2; 282) buyurmuştur. Bir rivayette de Hz. Peygamber (s.a.s.), yatsı namazını şafağın kaybolmasından sonra kılmıştır (Darekutnî, I, 496).

Rivayetlerdeki ‘şafak’ veya ‘ufuk’ kelimeleri İmam Ebû Hanîfe’ye göre, kırmızılıktan sonraki beyazlıktır. Ayrıca Ebû Hanîfe bu konuda delil olarak, “Akşam namazı vaktinin sonu ufkun karardığı vakittir” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XI, 570; bkz. Ebû Dâvûd, Salât, 2; Taberânî, Mu’cemü’l-Kebir, XXVII, 160) hadisine dayanmıştır.

İmam Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed’le birlikte diğer mezheplere göre ise akşam namazının son vakti, güneşin batışından sonraki kızıllık gidinceye kadar devam eder. Zira hadisteki şafak güneşin batışından sonraki kızıllıktır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), şafak kızıllıktır. O kaybolunca namaz vacip olur.” (Dârekutnî, es-Sünen, I, 506; bkz. Muvatta, Vukûtu’s-Salât, 23; Zeylaî, Nasbu’r-râye, I, 233) buyurmuştur.

NAMAZA DAİR HADİS-İ ŞERİFLER

Resulullah Efendimiz (sav)'in namaz ile ilgili bazı hadisleri şunlardır:

"Beş vakit namaz, kapısının önünde akıp giden ve insanın her gün içinde beş defa yıkandığı suyu gür nehir gibidir." (Müslim)

"Namaz, insan ile küfür arasında bir perdedir. Namazı terketmek bu perdeyi kaldırmaktır." (Müslim)

"Onlarla bizim aramızda alamet-i farika namazdır. Binaenaleyh, namazı terkeden kafirlere benzemiştir." (Tirmizi)

"Cemaatle kılınan namazın sevabı yalnız başına kılınan namazdan yirmi derece efdaldir." (Buhari)

"Müminler yatsı namazı ile sabah namazındaki sevabı bilselerdi emekleyerek de olsa bu namazları cemaatle kılmaya gelirdi." (Buhari-Müslim)

"Bir kimse evinde güzelce temizlenir ve Allah'ın farzlarından birini ifa etmek maksadıyla mescitlerden birine giderse, attığı adımlardan biri günahlarını siler diğeri de onun derecesini yükseltir." (Müslim)

"Namazda insanların en büyük sevap alanı, camiye en uzak olanıdır." (Buhari)

"Camiye devam edenin imanına şehadet ediniz." (Tirmizi)

Peygamber Efendimiz, namazda sakalı ile oynayan bir kişi gördü ve 'eğer bunun kalbinde huşu olsaydı diğer azalarında da olur ve sakalı ile oynamazdı' buyurmuştur. (Tirmizi)

"Kırk sene beklemek namaz kılanın önünden geçmekten daha hayırlıdır." (Bezzar)

"Bir zaman gelecek mescitlerde dünya işleri konuşacaklar, Allah Katında onların bir değeri yoktur. Sakın onlarla düşüp kalkmayın." (Beyhaki)

Resulullah her farz namazın arkasından şu duayı okurdu: "Yegane olan Allah'tan başka İlah yoktur. O'nun hiçbir ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun herşeye gücü yeter. Allah'ım senin verdiğine hiç engel yoktur. Senin vermediğini verebilecek yoktur. Hiç kimseye sahip olduğu makam ve serveti, sana karşı koyup fayda vermez." (Buhari-Müslim-Nesei)

Her namazın arkasından otuz üç kere "Sübhanallah", otuz üç kere "Elhamdülillah" ve otuz üç kere "Allahu Ekber" deyip yüze tamamlamak için şu duayı okumaya teşvik etmiştir: "Yegane Allah'tan başka İlah yoktur. O'nun ortağı yoktur. Hamd O'na mahsustur. O'nun herşeye gücü yeter." (Müslim)

Namazdan en önemli unsur huşu içinde kılınmasıdır. Resulullah Efendimiz namazdaki huşuyu yakalamamız için bize şöyle bir tavsiyede bulunmuştur: "Namaz kıldığın vakit, nefsine, hevasına ve ömrüne veda eden, mevlasına teveccüh eden gibi namaz kıl." (İbn-i Mace)

Hz. Ayşe, Resulullah Efendimiz (sav)'in namaz konusunda ne kadar titizlikle durduğunu şöyle anlatmaktadır: "Peygamber Efendimiz bizimle, biz de onunla konuşur güler ve sohbet ederdik. Fakat namaz vakti gelince, azamet-i İlahi'den olacak, sanki O bizi bilmez ve bizde O'nu bilmez ve birbirimizi tanımaz gibi olurduk."